Kancelaria Ultimatum opinie Odzyskiwanie należności finansowych od firm i osób prywatnych, Warszawa


Windykacja należności z tytułu:

- faktur za usługi i dostawy

- umów pożyczki, umów najmu lokalu

- umów zawartych ustnie

- umów o pracę

- niewykonania umowy, zaliczek, kar umownych

- spraw pokomorniczych

- spraw przedawnionych

- zapisów niedozwolonych

- opłat likwidacyjnych z polisolokat inwestycyjnych

- spraw rozwodowych i alimentacyjnych

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 1040